Continue feedback en verbeteren

Continu feedback kan helpen om prestaties en gedrag te verbeteren van medewerkers, omdat het hun de kans geeft om direct te leren van hun fouten en om te gaan met feedback op een proactieve manier. Continue feedback kan ook helpen om een positief werkklimaat te creëren, omdat het laat zien dat leiders geïnteresseerd zijn in het welzijn en de ontwikkeling van hun medewerkers, zeker als de medewerkers direct betrokken worden in het doorvoeren van verbeteringen in het bedrijf en deze onderling delen. 

Wat is continue feedback?

Continu feedback is het proces van het regelmatig geven van feedback aan medewerkers over hun prestaties en gedrag. Dit kan komen van leiders, collega’s of klanten, en kan mondeling of schriftelijk gegeven worden. Het doel van continue feedback is om mensen te helpen om hun prestaties en gedrag te verbeteren en om duidelijkheid te creëren over wat wordt verwacht van hen op het werk.

Continue feedback organiseren

Continu feedback kan op verschillende manieren gegeven worden, zoals tijdens geregelde beoordelingsgesprekken, via informele gesprekken tussen leiders en medewerkers, of via het gebruik van een online feedbacktool. Het is ook belangrijk om te onthouden dat het geven van continue feedback niet alleen over het opmerken van fouten gaat, maar ook over het benadrukken van positieve aspecten en het helpen om medewerkers te ontwikkelen. Bovendien dient feedback zodanig aangeboden te worden dat het medewerkers stimuleert en activeert om te experimenteren en te leren: Closed Loop Feedback. Daarbij is het belangrijk om een balans te vinden tussen het geven van continu feedback en het respecteren van de behoeften en voorkeuren van individuele medewerkers teneinde een positieve leercultuur te realiseren.

Voordelen continue feedback

Er zijn verschillende voordelen van het geven van continue feedback:

  1. Het kan helpen om prestaties en gedrag te verbeteren. Continu feedback geven geeft mensen de kans om direct te leren van hun fouten en om te gaan met feedback op een proactieve manier.
  2. Het kan helpen om een positief werkklimaat te creëren. Als leiders geïnteresseerd zijn in het welzijn en de ontwikkeling van hun medewerkers, kan dit leiden tot een positiever werkklimaat.
  3. Het kan helpen om medewerkers te ontwikkelen. Feedback kan medewerkers helpen om hun vaardigheden en kennis te verbeteren en om nieuwe doelen te stellen voor hun professionele ontwikkeling.
  4. Het kan helpen om duidelijkheid te creëren. Continu feedback geven kan helpen om duidelijkheid te creëren over wat wordt verwacht van medewerkers en hoe ze hun werk kunnen verbeteren.
  5. Het kan helpen om problemen snel op te lossen. Als leiders continu feedback geven, kunnen ze problemen snel identificeren en oplossen voordat ze uit de hand lopen.

9+ ONDERNEMERS OVER VERHOGEN WERKGELUK OP BASIS VAN CONTINUE EMOTIONELE FEEDBACK:

In het 9+ Systeem dat ontwikkeld is voor MKB Ondernemers en hun medewerkers, worden geselecteeerde tools ingezet om continue emotionele feedback op te halen, te analyseren en om te zetten in concrete verbeteracties. Meer informatie over deze service en tools vindt je hier of neem contact met ons op.

9+ is een merk van Altuïtion B.V. | MKB 9+ Ondernemers heeft een exclusieve 9+ licentie voor het MKB | 2023© 9+ Ondernemers B.V. | Website by Influid