Teaming & Pop-Up Teams

Bron: Van der Loo, H. Davidson, P. (2022) Teaming: de nieuwe realiteit van samenwerken. VMN Media

 

 

“Het belang van teams is de afgelopen decennia almaar groter geworden. Ruim 85% van de beroepsbevolking werkt in een of meerdere teams tegelijkertijd. Teams zijn bovendien steeds ‘vloeibaarder’: ze veranderen voortdurend van vorm en samenstelling.

Soorten teams

Ze ontstaan vaak uit het niets en kunnen ook zomaar weer verdwijnen. Het zijn pop-up teams. Je komt ze tegen als Agile teams in bedrijven, als teams op de spoedeisende hulp in ziekenhuizen, leerlingenteams die betrokken zijn bij radicale onderwijsvernieuwingen, maar ook als legerteams, sportteams of teams van laboratoriumonderzoekers die al samenwerkend op zoek gingen naar een effectief coronavaccin. En wellicht het meest herkenbare voorbeeld van pop-up teams: de deelnemers aan online meetings die na afloop razendsnel weer van het scherm verdwijnen.

 

Teaming

Hoe zorg je dat pop-up teams een succes zijn? Dat mensen in dergelijke teams leren, innoveren en presteren, maar ook floreren? Dat is alleen mogelijk wanneer je de kunst van Teaming beheerst: onder grote druk intensief werken aan je team. Teaming maakt snel, slim, soepel en slagvaardig samenspel mogelijk. Teaming is een soft skill waarmee je keihard resultaat boekt. Teaming is de manifestatie van de nieuwe realiteit van samenwerking”.

 


 

9+ Ondernemers over Pop-Up Teams:

Om een pop-up team te vormen en te leiden, zijn er enkele stappen die men kan nemen:

  • Bepaal het doel: het is belangrijk om duidelijk te definiëren wat het doel van het pop-up team is, zodat het team weet wat het moet bereiken en hoe het daar moet komen.
  • Selecteer de juiste mensen: kies mensen die de juiste vaardigheden en ervaring hebben voor het specifieke project of taak. Het is ook belangrijk om mensen te kiezen die samen kunnen werken en een goede chemie hebben.
  • Stel een plan op: zorg ervoor dat het team een helder en realistisch plan heeft om het doel te bereiken. het plan moet specifieke doelstellingen, tijdslijnen en verantwoordelijkheden bevatten.
  • Stel duidelijke verwachtingen: maak duidelijke afspraken over verwachtingen voor het team en de individuele leden. dit helpt hen om te weten wat er van hen verwacht wordt en hen te concentreren op het werk.
  • Leiding geven: als leider van het pop-up team, is het belangrijk om hen te ondersteunen en te begeleiden in het bereiken van het doel. Dit betekent dat u hen de nodige middelen, informatie en feedback moet geven.
  • Evaluatie: het is belangrijk om het werk van het pop-up team regelmatig te evalueren en te bekijken of ze op schema liggen. Dit helpt u om bij te sturen en eventuele problemen op te lossen voordat ze uit de hand lopen.
  • Beëindiging: wanneer het project of de taak is voltooid, is het belangrijk om het pop-up team correct te beëindigen. Dit betekent dat de juiste documentatie opgesteld moet worden en de juiste personen geïnformeerd moeten worden over de resultaten.

Verbeter de samenwerking met Pop-Up Teams

Ben je op zoek naar manieren om je bedrijf beter te laten reageren op veranderende omstandigheden en meer flexibiliteit, innovatie en samenwerking te stimuleren? Het 9+ platform van 9+ Ondernemers kan hierbij helpen! Wil je meer weten over het 9+ platform en hoe 9+ Ondernemers jouw bedrijf kan helpen om in Pop-Up Teams te werken? Neem dan nu contact op met 9+ Ondernemers voor een verdere kennismaking!

9+ is een merk van Altuïtion B.V. | MKB 9+ Ondernemers heeft een exclusieve 9+ licentie voor het MKB | 2024© 9+ Ondernemers B.V. | Website by Influid